Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Kontaktuppgifter – om du har frågor eller problem

Om du har frågor eller får något problem i din fiberanslutning kontaktar du i första hand någon av nedanstående:

OBS – om du mailar in en felanmälan – uppge alltid följande:
1) Namn
2) Adress
3) Telefonnummer
4) Personnummer
5) Medlemsnummer i föreningen
 
Leverantör: RIKSNET SAPPA ZITIUS
Tjänst: Telefon & Internet TV  
Telefon: 0770–33 99 33 0774–44 47 44 08–578 804 44
Öppet: 08–21 vardagar
11–16 lör-sön
08–22 alla dagar Troligen enbart kontorstid.
Medlemsportal:     fiberostrafalbygden.zmarket.se
E-mail: support@riksnet.se hej@sappa.se  
Hemsida: www.riksnet.se www.sappa.se www.zmarket.se

TRIPPEL-ABONNENTER
De medlemmar som har trippelabonnemang 
har Riksnet och Sappa som leverantörer och kan med fördel vända sig direkt till dem vid frågor eller eventuella problem:

ALLA MEDLEMMAR

... även de som inte har Trippeln kan alltid vända sig till Qmarket och Quadracom enligt nedan. Om du själv valt andra leverantörer av någon tjänst på Qmarket vänder du dig naturligtvis direkt till dem.

På vår föreningsportal fiberostrafalbygden.qmarket.se beställer du även extra tjänster vare sig det handlar om TV, Internet eller telefoni.