Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, drygt 700 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Kort om nätet

Fiber Östra Falbygden förser över 240 hushåll, lantbrukare och företag med bredband, telefon och TV via ett fiberoptiskt kommunikationsnät som redan från start klarar hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Föreningens verksamhetsområde omfattar huvudsakligen socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Kälvene, Näs och Vartofta-Åsaka men vissa abonnenter finns även i Åsle, Hångsdala, Kymbo, Yllestad, Åsarp, Vårkumla och Slöta socknar. Nätets sammanlagda längd är totalt cirka 90 kilometer medan den totala slanglängden är omkring 150 kilometer.
 
Kuriosa: Om man skulle lägga alla enskilda fibrer i nätet efter varandra på rad, skulle fibern nå från Falbygden ända bort till västligaste Kina, en sträcka på drygt 4 500 kilometer.