Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, drygt 700 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Utbyggnad & förtätning 2017–2018

Telia har länge aviserat nedsläckning av det gamla kopparnätet (telefoni och ADSL bredband). Turen har nu kommit till vårt område och Fiber Östra Falbygden förväntar sig därmed en ökad efterfrågan på nya anslutningar till fibernätet. För att ansluta dessa fastigheter så effektivt och till så låg kostnad som möjligt, har vi därför planerat att genom­föra ett samordnat utbyggnads-/förtätningsprojekt och till detta åter söka statliga stöd.

Ett inledande informationsmöte genomfördes 8/11 2016 vilket väckte mycket stort intresse. Efter mötet har det visat sig fördelaktigt att vi samarbetar med Börstig Brismene Bredband (BBB) och med den förening som var på väg att bildas i Vistorp. Berörda områden för förtätning och utbyggnad delar vi in enligt nedan (för kontaktpersoner se "sockenansvariga" i menyn till vänster):

UTBYGGNAD
Yllestad
Vistorp
Åsarp
Trädet
Humla
Fivlered

FÖRTÄTNING
Fiber Östra Falbygden (FÖF)
Börstig Brismene Bredband (BBB)

Projektet kommer att genomföras gemensamt för att öka möjligheten att beviljas bidrag, emedan Åsarpsområdet preliminärt ansluts till BBB och övriga områden ansluts till FÖF. 

Den 26/1 2017 genomfördes att teckningsmöte som också rönte mycket stort intressse. 
Anslutningsavtal tecknas fram till den 19 februari 2017. Den fastighetsägare inom ovanstående områden som funderar att någon gång i framtiden ansluta till fibernätet skall agera innan detta datum för att garantera sig att finnas med i projektet och ta del av det 40%-procentiga bidraget. 

Kontakta Christer Eliasson, Conny Johansson, Lennart Ragnarsson eller Siv Eriksson om du har frågor eller saknar blanketter för anslutningsavtal. 

Senast den 19 februari måste vi ha din ansökan samt en första insats om 1 500 kr på vårt bankgiro för att du garanterat skall vara med på projektet. Se i menyn till vänster föreningens bankgironummer.

Kommunikation kring projekten med samtliga nya anslutningar kommer att ske via denna hemsida (FÖF) och via BBBs hemsida (se länk längst upp till höger). Håll koll på nyhetskolumnen samt ev rubriker i menyn till vänster. Längre fram kommer vi också att inkludera alla nya anslutningar i en speciell adressgrupp för nyhetsmail. 

Britt-Marie Sandahl är sockenansvarig för Ormaslätten/Ryttaren i vårt nya utbyggnadsprojekt. Hon har skrivit ihop en bra motivering till varför fastighetsägare skall ansluta sig till Fiber Östra falbygden och Börstig Brismene Bredband nu – något som samtliga sockenansvariga i de nya områdena kan skriva under på.

Ladda hem motiveringen här (pdf-fil)