Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Projekteringskartor för utbyggnadsprojektet

Länk till gällande GoogleEarth-fil
Om du vill titta på aktuell projekteringskarta, ladda först hem Google Earth. Klicka sedan på länken ovan och ladda hem kmz-filen. Spara ned den på din dator och öppna den sedan i Google Earth. När vi uppdaterar kartan och publicerar en ny, är det viktigt att du tar bort den gamla filen ur Google Earth, innan du öppnar den nya – annars kommer du att ha dubbla filer.