Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, drygt 700 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Översiktlig karta

Föreningens verksamhetsområde planerades från början omfatta det gamla Kälvene telefonnummerområde (32xxx) vilket i huvudsak utgörs av de största delarna av socknarna Skörstorp, Kälvene, Näs och Vartofta-Åsaka.

Tidigare har dock ett fibernät anlagts från Åsle till Falekvarna. För att inte lämna några "luftfickor" mot detta existerande fibernät utökades därför verksamhetsområdet till att även omfatta: 
- Mularps socken
- delar av Åsle öster om byn och utmed "övervägen".
- Nätered i Falekvarna

Sedan maj 2013 ingår även Östra Gerum i verksamhetsområdet. Socknen ingår också i 32-telefonnummerområdet och visade i sista stund intresse att ansluta sig till föreningen.
  Intresse  har även funnits från Nya Fagerås strax söder om Vartofta-Åsaka, Lövberga-området öster om Vartofta samt samt Grännarp/Slättäng i Vårkumla socken, vilka har kunnat inkluderas i området till samma kostnad som övriga anslutningar.

Intresse har också funnits från fler områden som inte kunde tas med i föreningen på likvärdiga grunder pga för höga anslutningskostnader. Dessa områden har erbjudits att ansluta sig under förutsättning att de tagit sina merkostnader själva. Efter att överenskommelser gjorts med Kyrkeslätt ingår nu även denna fastighet i projektet. 

Detaljerade, slutgiltiga kartor är sedan juni 2014 färdigställda och publicerade på medlemsportalen under rubriken "kartor".


 
Vistorps socken har också visat ett starkt intresse att inkluderas, vilket dock inte kunnat lösas pga av för hög anslutningskostnad samt det faktum att en anslutning skulle innebära att en "luftficka" runt Yllestad skulle bildas. 
 
   

Nedan visas den etappkarta som upprättats (2013-10-11) inför inkoppling av nätet.Ladda hem etappkartan som pdf.