Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Områdeskartor Kättilstorp

Kättilstorps tätort har i utbyggnadsprojektet delats in i fem st. delområden. Under denna rubrik presenteras kartor för respektive område som är färdigprojekterat.

Delområde 1
Kättilstorp - område 1 norra
Kättilstorp - område 1 södra
Kättilstorp - område 1 västra
Kättilstorp - område 1 östra


Delområde 2
Kättilstorp - område 2 norra
Kättilstorp - område 2 södra

Delområde 3
Kättilstorp - område 3 norra
Kättilstorp - område 3 södra