Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2018-10-19

Medlemmar i tidigare Fiber Östra – dags att aktivera trippelabonnemanget!

Nu är det dags att aktivera ditt trippel abonnemang. Gör det direkt, helst redan nu i helgen. Dina gamla tjänster stängs ned den 1/11. Porteringen av telefonin tar nämligen några dagar att genomföra.

Läs mer på medlemsportalen under "medlemsbrev" om du inte fått utskicket.