Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Områdesansvariga m.fl.

 
      OMRÅDESANSVARIGA
  Yllestad/Badene   Morgan Brattberg
070-838 74 59
morgan@stanghem.se
       
  Yllestad by  inkl. Ryttaren   Mikael Jonsson
070-363 43 63
mikael.h-torp@telia.com
       
  Yllestad/Ormaslätten   Britt-Marie Sandahl
070-673 00 27
bittesandahl@gmail.com
       
  Vistorp   Kjell Strängby
070-606 50 13
kjell.strangby@gmail.com

Jenny Karlsson
073-701 88 48
jenny.elisabeth.karlsson@gmail.com
       
  Åsarp   Ola Elmestrand
070 – 540 90 43
ola.elmestrand@falkoping.se

Sven Broberg
070-523 95 53
sven.broberg@hotmail.com

Karl-Åke Folkesson
070-541 83 27
kafolkesson@outlook.com
       
  Trädet   Stig Fagersson
070-533 98 85
stigf49@gmail.com
       
  Humla   Ulla Andersson
070-653 10 80
andersson.humla@hotmail.se

Stig Svensson
070-524 23 13
stig.31137@telia.com
       
  Fivlered   Per Filipsson
070-512 73 59
per.filipsson@gmail,com
       
  Kättilstorp tätort - Storgatan   Svante Haumann
076-267 77 32
haumann78@gmail.com
       
  Kättilstorps tätort - övriga delar   Claes Rubenson
       
  Börstig Brismene  - förtätning   Lennart Ragnarsson
070 – 652 11 25
hjalmsered@gmail.com
       
  FÖF - förtätning   Conny Johansson
076-785 86 00
conny.johansson@lofthouse.se
       
   Mularp
 
  Sune Johansson
073-050 12 46
nottorp@telia.com
 
  Skörstorp
 
  Markus Forsander
070-444 48 00
audi_ttr@hotmail.com
 
  Östra Gerum   Tobias Grönqvist
070-353 70 54
karin_hultgardh@hotmail.se
 
  Kälvene/Hångsdala   Sven Skoog 
070-217 32 28
bmosven@gmail.com

Håkan Rehnberg
070-853 41 40
kurthakan.r65@gmail.com
 
  Näs   Carl-Magnus Folke
070-673 18 32
carl-magnus.folke@ringius.se
 
  Vartofta-Åsaka   Stefan Brorsson
070-835 07 00
stefan.brorsson3@gmail.com

Lennart Moberg
070-956 79 35
lm_va@hotmail.com
 
  Grännarp   Monika Thim
076- 860 18 32
monikahagaborg@gmail.com
 
  Bredene   Bengt Sönnergren
070-845 15 15
bredene11@gmail.com
 
  Brismene   Markus Brisbo
070-883 02 28
markus_brisbo@live.se
 
  Börstig   Siv Eriksson
070-573 46 74
kringlarp@gmail.com

Lennart Ragnarsson
070-652 11 25
hjalmsered6@gmail.com
 
  Döve   Martin Blanck
076-812 17 40
mblanck@hotmail.com
 
  Rådgivare
Drift- och underhållsansvarig
  Jan Klang
073-154 55 04
anita.jan32001@gmail.com
     
ANSVARIGA TEKNIKBODARNA
  Kälvene   David Gustafsson
070-202 31 21
david.gustafsson@bravida.se
 
  Börstig   Lennart Ragnarsson
070-652 11 25
hjalmsered6@gmail.com
 
  Vistorp   Kjell Strängby
070-606 50 13
kjell.strangby@gmail.com
 
  Åsarp   Urban Ståtenhag
070-299 16 26
u.statenhag@gmail.com
 
     
RESURSPERSONER
Sven Skoog
070-217 32 28
bmosven@gmail.com

Håkan Rehnberg
070-853 41 40
kurthakan.r65@gmail.com