Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, drygt 700 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

En tillbakablickFiber Östra Falbygden ekonomisk förening bildades i ­januari 2012. Efter medlemsrekrytering, projektering och upphandlingar togs det första symboliska ”skop­taget” i december 2012. Från februari till september 2013 genomfördes plöjning, grävning och kanalisation medan huvudparten av fiberblåsning, svetsning och inkoppling av abonnenter gjordes under perioden augusti-­december. Fibernätet invigdes den 14 och 16 november 2013 och den allra sista inkopplingen gjordes den 20 december.
 
Projekteringen gjordes av Empower medan Schakt­teknik i Tidaholm var totalentreprenör med allt från plöjning och kanalisation till blåsning, svetsning och inmätning. Kommunikationsoperatör de första fem åren är Quadracom som därmed ansvarar för belysning och drift av nätet.
 
Samtliga leverantörer ovan har fått en stark och ­ovärderlig stöttning av föreningens medlemmar ­genom arbetsinsatser inom samtliga moment från till exempel projektering och planering till utstakning och assistens vid grävning. Organisationen har omfattat såväl styrelse, sockenansvariga och socken­ombud som s.k. Quadracomansvariga, installationsanvariga och många andra. Varje enskild medlem i den ekonomiska föreningen har i projektet engagerats för tre ideella arbetsdagar.
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Post- och Tele­styrelsen har delfinansierat nätet med ca 1/3 av totalkostnaden.
 
Genom färdigställandet av detta fiber­optiska nät har boende och företag på östra Falbygden genom eget initiativ, arbetsinsatser och finansiering skapat tillgång till framtidens digitala kommunikationsnät vilket redan från start ger tillgång till hastigheter på 1000 MBit/s.