Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Föreningens bankgironummer

BG 830–9452

Normalt görs ingen inbetalning till föreningens bankgiro förrän faktura har tillhandahållits av föreningen.

Hjälp gärna till att effektivisera vår fakturahantering och spara pengar åt föreningen genom att i din Internetbank aktivera e-faktura för Fiber Falbygden.

För dig som ännu inte använder dig av Internetbanken:

Vid betalning av faktura anges alltid den OCR - sträng som framgår av fakturan.

Undantagsfall: Om betalning någon gång görs utan faktura som underlag, anges medlemsnummer och namn. Medlemsnummer finns på tidigare faktura från föreningen. Om medlemsnummer saknas anges namn och tydlig adress, gärna med fastighetsbeteckning.