Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Testa din bredbandshastighet

Det vanligaste sättet att mäta hastigheten i din bredbandsanslutning är Bredbandskollen.

Om man har trippelabonnemanget med 100/100 Mb/s så är alla mätvärden över 80 Mb/s helt ok. Om de landar på 30-60 i flera mätningar efter varandra och flera dagar i rad bör du felanmäla tjänsten.