Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Fiberutbyggnad - projekt 2017 - 2019

                             
                    
              
            

PROJEKTBESKRIVNING - FIBERUTBYGGNAD 2017 - 2019
Projektet startades tidig vår 2017 av dåvarande Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening (769624-3091) i samarbete med dåvarande Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening (769624-7738). Under projektets genomförande har de båda föreningarna fusionerats och hösten 2018 bildat Fiber Falbygden ekonomisk förening (769624-3091).

Projektet finaniseras av EU - medel och genom medlemsinsatser.

De båda ursprungsföreningarna har verkat sedan 2012/2013 och har tillsammans ca 400 medlemmar. I utbyggnaden ingår områdena Yllestad (inkl. Kättilstorps tätort), Vistorp, Åsarp (landsbygden), Trädet (landsbygden), Humla och Fivlered. Fiber Falbygden ekonomisk förening har i och med utbyggnaden ca 800 medlemmar och spänner över kommunerna Falköping, Tidaholm och Ulricehamn.

Projektering inleds våren 2017 och grävstart i område Yllestad 2017-10-09. Med utgången av 2018 beräknas projektet i huvudsak färdigställt med undantag av den del som utgörs av Kättilstorps tätort, som färdigställs i början av 2019.
                                FÖR VÅRA MEDLEMMAR SOM ÄGER ETT EGET FIBERNÄT
Som medlem i Fiber Falbygden ekonomisk förening (tidigare Fiber Östra Falbygden) är du en av ursprungliga 245 hushåll, lantbrukare och företag – från Åsle och Mularp i norr till Vartofta-Åsaka och Åsarp i söder – från Falekvarna i väster till Hångsdala i öster.Vidare utbyggnadsområden enligt ovan och fusion med Börstig och Brismene Bredband –  tillsammans ca 800 medlemmar i slutet av 2018. Därigenom är du delägare i vårt gemensamma fiberoptiska nät. Nätet är lika snabbt och modernt som om du bodde mitt i Stockholm eller t.o.m. New York. Kanske mer modernt till och med. Landsbygden på Falbygden är sedan december 2013 uppkopplad mot omvärlden! 

FÖRENINGENS HEMSIDA har en publik del med allmän information i menyn längst upp till vänster samt de senaste nyheterna i högerspalten. 

MEDLEMMAR i föreningen har dessutom tillgång till mängder av ytterligare informationsmaterial såsom protokoll, utförliga kartor etc. genom att logga in längre ned i vänsterspalten.

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom denna webplats, samt genom MEDLEMSUTSKICK per mail samt, om nöden så kräver, via SMS. Om du inte får våra medlemsbrev – hör av dig till sekreteraren.
 

 PARAPLYFIBERFÖRENINGEN 
Fiber Östra Falbygden är dessutom en av initiativtagarna till Falbygdens Paraplyfiberförening – ett samarbetsorgan mellan fiberföreningar där vi konstaterar att vi är starkare tillsammans. Bl a kan vi hjälpa varandra med tips, råd, förmedling av konsulter och kunniga medlemmar samt samverka vid framtida upphandlingar.