Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Snabblänkar nedan / meny till vänster (OBS! F.n. under bearbetning/uppdatering)

  
  
  
 


Kartan nedan visar utbredningen av föreningens nät över delar av kommunerna Falköping, Tidaholm och Ulricehamn.
 
     


FÖRLÄNGT UTBYGGNADSPROJEKT 2021/2022
Föreningen driver ett utbyggnads-/förtätningsprojekt som har pågått sedan 2017, och som hittills har resulterat i en omfattande utbyggnad som avslutades under våren 2019. Projektet har nu förlängts till 2022-12-31 pga. att det finns statliga projektmedel kvar att fördela inom Västra Götaland. Föreningen har därför getts möjlighet att inkludera även framtida förtätningar inom vårt område i det bidragsfinansierade projektet.

Det innebär att icke - anslutna fastigheter som fortfarande finns inom vårt verksamhetsområde kommer att få ytterligare chans att bli anslutna med bidrag. Vi kommer preliminärt att genomföra två kompletteringsprojekt - ett 2021 och ett 2022. Om du är intresserad uppmanas du därför att kontakta föreningen direkt genom mejl om intresse till föreningens ordförande cieliasson@gmail.com

Informationsblad
Blankett för Medlemsansökan

Välkomna med er anmälan till vår medlemsägda fiberförening!
________________________________________________________


FÖR VÅRA MEDLEMMAR SOM ÄGER ETT EGET FIBERNÄT
Som medlem i Fiber Falbygden ekonomisk förening (tidigare Fiber Östra Falbygden) är du en av ursprungliga 245 hushåll, lantbrukare och företag – från Åsle och Mularp i norr till Vartofta-Åsaka och Åsarp i söder – från Falekvarna i väster till Hångsdala i öster.Vidare utbyggnadsområden enligt ovan och fusion med Börstig och Brismene Bredband –  tillsammans ca 800 medlemmar i slutet av 2018. Därigenom är du delägare i vårt gemensamma fiberoptiska nät. Nätet är lika snabbt och modernt som om du bodde mitt i Stockholm eller t.o.m. New York. Kanske mer modernt till och med. Landsbygden på Falbygden är sedan december 2013 uppkopplad mot omvärlden! 

FÖRENINGENS HEMSIDA har en publik del med allmän information i menyn längst upp till vänster samt de senaste nyheterna i högerspalten. 

MEDLEMMAR i föreningen har dessutom tillgång till mängder av ytterligare informationsmaterial såsom protokoll, utförliga kartor etc. genom att logga in längre ned i vänsterspalten.

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom denna webplats, samt genom MEDLEMSUTSKICK per mail samt, om nöden så kräver, via SMS. Om du inte får våra medlemsbrev – hör av dig till sekreteraren.
 

   PARAPLYFIBERFÖRENINGEN 
Fiber Östra Falbygden är dessutom en av initiativtagarna till Falbygdens Paraplyfiberförening – ett samarbetsorgan mellan fiberföreningar där vi konstaterar att vi är starkare tillsammans. Bl a kan vi hjälpa varandra med tips, råd, förmedling av konsulter och kunniga medlemmar samt samverka vid framtida upphandlingar.