Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Välkommen till Årets förening i Skaraborg 2018

Under våren 2019 utsåg Skaraborgssektionen av "Hela Sverige ska leva" Fiber Falbygden till "Årets Förening 2018". 

Motiveringen lyder:
Föreningen har genom samverkan, samarbete och stora
ideella insatser skapat en hållbar organisation som
gemensamt varit med och bidragit till att digitalisera
Falbygden, en framgångsfaktor och nödvändighet för en
framtida levande landsbygd.

 
   


UTBYGGNAD och FÖRTÄTNING
Under 2017–2019 genomfördes ett omfattande utbyggnadsprojekt med fler än 400 nya anslutningar i socknarna Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Kölaby och Humla samt genom förtätningar i de befintliga näten i tidigare Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredband. Projektet delfinansieras av EUs och länsstyrelsens fiberstöd. Samtliga nya anslutnignar var inkopplade innan deadline 31/12 2018. Den sista deletappen var Kättilstorps samhälle (som dock ej omfattades av statliga bidrag) och var igång till 1/5 2019. Läs mer under fliken "utbyggnad" till vänster. 

              
            
_____________________________________________________________


FÖR VÅRA MEDLEMMAR SOM ÄGER ETT EGET FIBERNÄT
Som medlem i Fiber Falbygden ekonomisk förening (tidigare Fiber Östra Falbygden) är du en av ursprungliga 245 hushåll, lantbrukare och företag – från Åsle och Mularp i norr till Vartofta-Åsaka och Åsarp i söder – från Falekvarna i väster till Hångsdala i öster.Vidare utbyggnadsområden enligt ovan och fusion med Börstig och Brismene Bredband –  tillsammans ca 800 medlemmar i slutet av 2018. Därigenom är du delägare i vårt gemensamma fiberoptiska nät. Nätet är lika snabbt och modernt som om du bodde mitt i Stockholm eller t.o.m. New York. Kanske mer modernt till och med. Landsbygden på Falbygden är sedan december 2013 uppkopplad mot omvärlden! 

FÖRENINGENS HEMSIDA har en publik del med allmän information i menyn längst upp till vänster samt de senaste nyheterna i högerspalten. 

MEDLEMMAR i föreningen har dessutom tillgång till mängder av ytterligare informationsmaterial såsom protokoll, utförliga kartor etc. genom att logga in längre ned i vänsterspalten.

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom denna webplats, samt genom MEDLEMSUTSKICK per mail samt, om nöden så kräver, via SMS. Om du inte får våra medlemsbrev – hör av dig till sekreteraren.
 

   PARAPLYFIBERFÖRENINGEN 
Fiber Östra Falbygden är dessutom en av initiativtagarna till Falbygdens Paraplyfiberförening – ett samarbetsorgan mellan fiberföreningar där vi konstaterar att vi är starkare tillsammans. Bl a kan vi hjälpa varandra med tips, råd, förmedling av konsulter och kunniga medlemmar samt samverka vid framtida upphandlingar.