Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2019-04-13

Påminnelse - årsstämma den 25 april (inkl. handlingar för stämman)

Kopia av medlemsbrev utsänt 2019-04-13

Anmälan om deltagande senast 17 april - klicka på länken nedan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5sHDQK3pUE55KF4PsDHMXj4tL_fHs5RSwMsRdlxeGs-5FyA/viewform

Föredragningslista
Årsredovisning