Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2019-12-18

Avgrävning i Öja

En avgrävning har idag skett i Öja vid förläggning av elkabel. Anlsutning 204 är utan trafik och eventuellt påverkas även anslutningarna 205, 206, 207, 208, 209, 220, 221 och 341. 

Reparation sker torsdag och fredag. Normal drift förväntas fr o m fredag kväll.