Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-11-22

17 st på etapp 7

Idag har följande medlemmar blivit inkopplade:
84, 85, 91, 93, 98, 128, 129, 146, 153, 156, 159, 186, 192, 195, 199, 200, 247

Därmed är det bara ett skåp kvar att koppla in på etapp 7. 
Ni kan testa att köra igång men om det är några problem så kan ni veta att Quadracom inte hunnit med att dubbelchecka anslutning idag. Men testa ändå och se om det funkar.

I nästa vecka är det några "besvärliga" brunnar som skall svetsas. De kommer att ta tid just av den anledning att det är brunnar samt att det är en 192-fiber som skall gå över till en 96-fiber vilket innebär mycket arbete. Därför skall vi inte förvänta oss att det blir några större mängder inkopplade.

Trevlig helg!