Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-12-04

Ytterligare några inkopplade

Det har gått trögt det senaste med inkopplingar, beroende på komplicerade skåp där 192-fiber går över till 96-fiber samt pga av en del frånvaro på svetssidan. Dessutom har en del kvarvarande abonnentfiber svetsats vilket gjort att skåpssvetsningen senarelagts.

I denna veckan har följande abonnenter blivit inkopplade: 3, 105, 111, 119, 131, 144, 216.

Nu är svetsarna igång igen med dubbelt mannskap samt en person som förbereder i skåpen. Enligt den tidsplan vi publicerade i mitten av november räknade vi med att etapp 8, 9 och 10 skulle vara inkopplade senast denna veckan. Tyvärr får vi dock konstatera att detta inte kommer att hålla. 

Vi håller tummarna för att svetsningen skall komma loss och så att inkopplingarna kan ske i lite snabbare takt de närmaste dagarna.