Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-12-06

Etapp 8 klar!

Nu är det ljus i fibern även hos följande medlemmar:
15, 90, 106, 108, 133, 137, 138, 139, 194. 

Därmed är etapp 8 helt klar. 

Dagens inplanerade runda för Elservice med installation och kom-igång-hjälp får pga vädret ställas in. Vi har ännu inte fått någon rapport om hur svetsningen påverkas idag, men man får väl förmoda att det inte kommer att hända så mycket på den fronten heller. Vi hoppas på nya tag på måndag!