Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-12-06

Några till idag

Dessutom har följande abonnenter blivit patchade idag.

Nr 92, 107, 109, 165.

De ligger i etapp 11 så grattis till förturen! Den berodde på en vikarierande svetsare som "halkade iväg" utanför planeringen och tog ert skåp innan etapp 9 och 10. Senast tillkomna medlem 256 är dock inte färdigsvetsad vid kopplingsboxen på fasaden ännu, därför är den inte heller patchad idag.

Observera att svetsaren är igång trots dagens oväder. Bra!