Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2012-12-10

Idag togs första "grävtaget"

Idag var det dags att ta första grävtaget. Schaktteknik kom ut med en maskin till Skörstorp för att föreviga den symboliska tilldragelsen.

Nu återstår bara slutliga tillstånd från Kulturmiljöenheten och Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen samt från Trafikverket ang undergångar innan grävningen kan starta på allvar.