Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-12-13

Etapp 6 klar idag!

Härligt. Nu verkar det som om det spurtas på svetsning och inkoppling. Idag har man kunnat slutföra arbetet i Näs och etapp 6. Följande elva medlemmar är idag inpatchade.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 86, 88, 196, 197

Från måndag kommer man att fortsätta jobba med etapp 11 varefter ursprungsområdet är helt färdigt och enbart tillkommande områden återstår. Vi har i dagsläget svårt att bedöma hur snabbt tillkommande områden kommer att kunna patchas in, men vi får hålla tummarna för att väder och andra omständigheter som vi inte styr över är till vår fördel.

Elservice återupptar från måndag installationer och kom-igång-hjälp hos er som har beställt detta. Sockenansvariga hör av sig och bokar in tider.