Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2014-06-13

TV problem och telefoni

Om man kort skall uppdatera läget med driftstörningarna i vårt nät så finns det fortfarande problem med både telefoni och TV. Vi får dagligen rapporter från Riksnet om att man letar fel. Man hittar fel på "bärande fiberlänkar" högt upp i nätet som åtgärdas varvid trafiken leds om via andra länkar under tiden. Det kan vara svårt att både förstå och översätta. Kolla aktuellt driftläge på följande länk:

http://www.riksnet.se/static/sv/80/


Igår uppstod dessutom betydande pixeleringar i TV för väldigt många av abonnenterna. Detta är inte löst heller men rapporteras om på länken ovan.

Tidsfristen för åtgärdsplan som vi angav i det brev som vi skickade till Quadracoms styrelse för två veckor sedan lider mot sitt slut. Vi ser därför fram emot en avstämning med dem i nästa vecka.

Vi hoppas på att problemen snart skall vara lösta.