Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2014-06-27

Detaljerade kartor färdigställda

Den sista delen i projektet var att upprätta detaljerade kartor som baseras på en noggrann uppmätning med hjälp av GPS. Kartunderlaget har Falköpings Kommun bistått med medan det är Schaktteknik som mätt in nätet exakt och lagt in mätlinjen på kartmaterialet. Sedan har föreningens sekreterare sammanställt materialet och tagit fram detaljerade markägarkartor som bilaga till markägaravtalen. Utskrifter av dessa kommer under sommaren 2014 att delas ut av sockenansvariga till samtliga berörda markägare tillsammans med markägaravtalen.

Kartorna innehåller inte de sista sträckningerna fram till varje byggnad. Oftast är detta den dragningen som medlemmarna stod för själva. Den som anser att sträckningen som anges på kartan är felaktig eller bristfällig kotaktar Conny Johansson som har underlag att justera och skriva ut nya kartor.

På medlemsportalen under rubriken "kartor" finns länkar till pdf-filer med samtliga markägarkartor för den som själv vill ladda hem och skriva ut.