Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2014-10-03

Slutgodkännande av projektet klart

I mitten av september erhöll styrelsen Länsstyrelsens och Post- och Telestyrelsens slutgodkännande, varvid den sista utbetalningen av kanalisationsstöd gjordes.

Idag har vi skickat ut ett medlemsbrev med fördjupad information kring detta, vilket medlemmarna kan läsa i medlemsportalen under just "medlemsbrev".