Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2014-11-11

Besök av Sappa på senaste styrelsemötet

Styrelsen besöktes av Joakim Backlund från TV-leverantören Sappa på senaste styrelsemöte. Under dagen kommer ett medlemsbrev att skickas ut med förtydligande information från Sappa som ett resultat av våra frågor och önskemål. Informationen kommer också att publiceras på medlemsportalen under "TV – Sappa" liksom mailet under rubriken "medlemsbrev".

Observera att vi i medlemsmailet efterfrågar info om eventuella driftsstörningar de senaste två veckorna eftersom vi kommer att på nytt träffa Quadracom på styrelsemöte i nästa vecka.Markus Forsander, Stefan Brorsson, Christer Eliasson, Joakim Backlund, Jan Klang och Per Sandahl.