Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2015-01-14

Inkoppling i Kälvene i natt.

Som vi tidigare informerat medlemmarna så är ett led i att skapa en mer driftsäker anslutning för vårt fibernät, att koppla in oss direkt på Skanova-fiber via Teliaboden i Kälvene. Därifrån går det en egen direktfiber till Göteborg.

Quadracom meddelade nu på morgonen att omkopplingen skedde i natt och att trafiken flyter utan störningar.


Läs mer på medlemsportalen under "medlemsbrev".