Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2015-01-30

Lösning på telefoni- och TV-problem

Zitius/Riksnet/Sappa tror sig ha funnit tekniska lösningar på de driftsstörningar vi och flera andra föreningar har drabbats av. I bifogade fil finns förklaringar och en instruktion kring vad vi som abonnenter skall göra den 13/2.

Läs mer i senaste medlembrevet på medlemsportalen samt i den instruktion som länkas från brevet.