Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2015-03-13

Obligatorisk enkät

Innan söndag 15/3 2015 vill vi att samtliga medlemmar i FiberÖstra Falbygden svarar på en enkät kring hur man kopplat och uppdaterat sin utrustning samt hur man upplever eventuella driftproblem. 

Vänligen klicka här efter att du loggat in som medlem tillvänster, så kommer du till medlemsbrevet som ger dig mer information samt den länk som leder dig till enkäten. 

Det är av yttersta vikt att vi får in svar från samtliga medlemmar.

/styrelsen