Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2015-04-20

Årsmöteshandlingar tillgängliga

Inför årsstämman som hålls på onsdag 22/4 kl 19.00 i Vartifta Samlingslokal, finns nu samtliga handlingar tillgängliga. Dessa har skickats med medlemsbrev idag. Därmed finns de även tillgängliga från medlemsportalens flikar "medlembrev" samt "Årsstämmor/årsredovisningar".

Skriv gärna ut egna exemplar av handlignar och ta med dig på stämman.

Välkommen!