Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2016-03-17

Årsstämma 5/4 2016

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Näs Bygdegård den 5 april 2016, kl 19.00.

Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att få information var som gäller nya anslutningar samt rapporter från Paraplyfiberföreningen samt den nybildade riksföreningen "Fibersamverkan.se".

Dessutom bjuds vi på lite underhållning och information om det förestående besöket av Up with People vars PR-team besöker oss denna kväll.

Kallelsen till stämman är idag mailad till samtliga medlemmar som anmält mailadress men kan också hittas under rubriken "medlemsbrev" på medlemsportalen.