Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2017-05-02

Avplöjd fiber i Gerum

Olyckligtvis har en fiberslang plöjts av i Gerum. Avbrottet berör sju medlemmar som för tillfället inte har några tjänster. Schaktteknik har besiktigat platsen och åtgärdar snarast. Tjänsterna beräknas vara i drift senast på fredag, kanske t o m på torsdag! Vi håller tummarna för en smidig reparation!