Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2017-06-15

Felet avhjälpt!

Den driftsstörning som har variti vårt nät samt Åslebygdens och Börstig/Brismene sedan igår eftermiddag, är nu åtgärdad. I det fall din utrustning inte fungerar direkt, dra ur strömadaptern och starta om samtliga enheter. För driftinformation vid liknande störningar i framtiden, vänligen se Zmarkets hemsida.

Återigen berodde felet på att utrustningen hemma hos en enskild medlem, troligen har felkopplats med följd att den skapat trafikloopar som överbelastar nätet så att det stängs ned. Eftersom detta är tredje gången något liknande händer i vårt nät det senaste året, ska vi undersöka om Zitius kan ta fram någon form av kundinformation i syfte att förebygga liknande fel i framtiden.

Medlemmen ifråga, är troligen ovetande om att hens utrustning orsakat driftsstoppet. Anslutningen i fråga är tills vidare nedsläckt. Medlemmen kommer att kontaktas av Zitius/Riksnet.