Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2017-10-11

Koppla om telefonidosan senast 18/10

Information till medlemmar i ursprungliga verksamhetsområdet.

På onsdag i nästa vecka kommer Riksnet att lägga om telefonin. Om du har telefonidosan kopplad till port 4 på din mediakonverter, behöver du flytta kabeln till port 1, 2 eller 3. 

Glöm inte att starta om utrustningen efter du flyttat kabeln. Du behöver inte vänta till nästa vecka. Du kan koppla om redan nu.

Läs bifogad pdf så får du information om bakgrund och instruktioner