Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2018-04-19

Utbyggnadsprojektet - satus 2018-04-18, Humla

Den vita grävlinjen för område Humla har sedan senaste uppdateringen för en knapp vecka sedan ringlat vidare från skåp nr 200 söderut med en avstickare mot väster och skåp nr 208.

Viss verksamhet har även under denna perioden förekommit för område Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren.
 
                                        Del av område Humla 2018-04-18
Klicka här för större bild!