Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-05

Nu plöjs det i Skörstorp!

Härligt, till slut är vi igång på allvar. Igår testplöjdes en sträcka i Skörstorp och idag läggs fiberslangen ned från Storegården och Vassbacka mot Mularpsvägen. Göte Gustavsson och Yngve Johansson är sockenombud och hjälper till så att inga missförstånd uppstår kring stakning och anläggningar såsom täckdiken mm. Gösta Johansson är också med och kontrollerar."Förplöjning" utan slang mellan Nätered och Mularpsvägen.Om inga stora stenar har påträffats blir det inte några stora sår av plöjfåran.  Nedläggning av slang i förplöjd fåra.Mellan Storegården och Vassbacka.Förplöjning mellan Pilagården och Pilakvarn.