Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-15

Andra veckan – ytterligare drygt 4 km

Andra veckan är till ända. Det har rullat på bra enligt Göte Gustavsson i Skörstorp. Några avbrutna krokar har gjort det lite besvärligt - men det är inte mycket sten som kommer upp. På Källeberg har man dessutom redan forslat bort det mesta som dykt upp!

Bilderna är tagna vid den branta backen öster om Klockaregården i Skörstorp samt resultatet vid tryckningen under en stenmur där.

Längst ned återfinns en uppdaterad kartbild på nedlagd slang.
Håll till godo.