Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-17

Instruktion för montering av kopplingsbox

I takt med att grävningen framskrider blir det dags att montera kopplingsboxarna på fasaderna. Boxarna har redan delats ut i Skörstorp och i vecka 8 kan det komma att bli aktuellt att Schaktteknik kommer och utför inomgårds grävning hos de medlemmar i Skörstorpsdelen som anmält intresse. Innan grävningen är det bra om kopplingsboxen  monteras på fasaden där du som fastighetsägare vill ha den. Instruktionen finns bakom medlemsinloggningen.