Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-27

Första maskinen över i Kälvene

Porjektledargrupps-Göte rapporterar idag på eftermiddagen att det har rullat på bra i början av veckan.

Bandmaskinen har nu lämnat Skörstorp och gått in i Kälvene!

Hjulmaskinen har rullat igenom hela Mularp, hoppat över småsträckor lite här och var som måste tas efter tjällossningen, gått över nästan hela Svartarp och kommit upp ovanför övervägen. 

Eftersom vi vill prioritera åkermark så länge vi har vinter, så flyttade därför hjulmaskinen till ett par lämnade sträckor vid Nätered och Blackorna i eftermiddag. Imorgon åker den vidare och startar på Orreholmen.

Härligt! Norra halvan är snart klar!