Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-03-09

Veckans karta

Även denna veckan har det rullat på bra. Bandmaskinen har nästan kommit fram till väg 47 i Kälvene och hjulmaskinen har gjort färdigt på Orreholmen, gått förbi Mossagården, förbi Stenbrottet, utmed vägen mot Björstorp och ned mot Kordam. Dock har ytterligare en telekabel som inte märkts ut riktigt grävts av i Kälvene. Vi får hoppas på att reparationen går smidigt.

Här kommer en uppdaterad karta. Nu är den även färgdelad så att vi lättare kan se hur projektet framskridit vecka för vecka.