Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-03-22

Tjälen stoppar upp! Karta 22 mars. 

Grävning och plöjning är helt avstannat under denna veckan, pga av att tjälen har gått djupare efter att snön smälte bort. Dock har arbetslagen fortsatt med tryckning under vägar och uppsättning av kopplingsskåp. Man har även reparerat maskiner. Nedan en karta som ungefärligen visdar läget som det såg ut fram till förra fredagen 15/3.