Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-09-06

Stenrik veckokarta och annorlunda telefondosa!

Nu är över halva Östra Gerum avklarat och vi ser slutet av plöjnings- och grävningsdelen. Det var inte problemfritt dock. Finaste jordbruksmark på Gisseberget var extremt hård och stenrik. På bilden poserar lille-Johan vid en mäktig bumling som nog tar priset i vårt projekt, eller vad tror ni? 

Om inget oförutsett händer bör Gerum bli klart under veckan som kommer. På tisdag kommer Tidaholms Elverk och gör sin bit från Skörstorps by och norrut till sockengränsen där vi samlägger med deras elkabel.

Ni som börjat få hem telefondosor har kanske upptäckt att de ser annorlunda än vad instruktionen visar. Vi har updaterat instruktionen med nya bilder och lite annorlunda text. Den finns att ladda hem i medlemsportalen under "Inför installationen" och "Installations-instruktion".