Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2013-10-20

Välkommen på invigningsfest

Medlemsbrev
 
 

OBS – entré 100 kr/pers. Barn upp till 12 år gratis.

Fler frivilliga behövs
Observera att arbetsgruppen behöver få hjälp av fler frivilliga krafter före, under och efter invigningsfesten. Du som kanske inte haft möjlighet att hjälpa till 3 dagar ideellt i projektet hittills, har nu en chans att bättra på saldot och samvetet :-) !
 
Anmäl dig snarast till Ulla Engström (telefon enligt ovan).

Inbjudan som pdf