Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2019, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Föreningens stadgar

Klicka på länken till höger och ladda hem stadgar  som pdf-fil. (Programmet Acrobat Reader  behövs för att läsa filen, vilket finns gratis på Internet).  
   
Stadgar Fiber Falbygden ekonomisk förening (FF) Stadgar
Stadgar f.d. Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening (FÖF) Stadgar
Stadgar f.d. Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening (BBB) Stadgar