Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Ansluta fastighet till vårt fibernät?
Utbyggnad & förtätning 2017–2022

                                                   Områdeskarta Fiber Falbygden

I kartbilden ovan ser vi ursprungliga områden i de båda föreningarna Fiber Östra Falbygden (FÖF) och Börstig och Brismene Bredband (BBB) som fusionerades 2018 och bildade Fiber Falbygden ekonomisk förening. Vi ser också områden som tillkom inom ramen för ett utbyggnadsprojekt 2017 - 2019.

Tankarna om utbyggnad och förtätning av befintligt nät är förstås kopplade till Telias sedan länge aviserade nedsläckning  av det gamla kopparnätet (telefoni och ADSL, bredband). Turen hade nu kommit till vår del av Sverige. Sen höst 2016 och inledningen av 2017 undersöktes därför intresset för utbyggnad av befintligt fibernät genom att föreningen gick ut med inbjudan till närliggande socknar. Inledningsvis tillkom så Yllestads landsbygd, Vistorp och landsbygden  kring Åsarp. Också intresse för förtätning inom de ursprungliga föreningarna FÖF/BBB togs med i underlaget.

När projektet så hade startats upp väcktes intresset även från flera övriga närliggande områden, och detta ledde till att även områdena Trädet, Humla och Fivlered anslöts till projektet. Efter sommaren 2018 kunde föreningen också välkomna medlemmar från Kättilstorps tätort (Yllestads socken).

Projektet kom att drivas med statligt stöd om 40 % och omfatta följande:

UTBYGGNAD
Yllestad inkl. Kättilstorps tätort
Vistorp
Åsarps landsbygd
Trädets landsbygd
Humla
Fivlered

FÖRTÄTNING
Fiber Östra Falbygden (FÖF)
Börstig Brismene Bredband (BBB)

Kontaktpersoner för respektive område nås under rubriken Områdesansvariga m.fl. i menyn till vänster. Där finns också kontaktuppgifter för de ursprungliga områdena inom FÖF och BBB.

Projekteringen för utbyggnaden inleddes våren 2017,  och skopan sattes i marken den 9 oktober 2017 på område Yllestad/Badene. Enligt preliminär tidsplan planerades arbetet med grävning/kanalisation, blåsning/svetsning m.m. pågå under ett drygt år, med planerad färdigtidpukt och driftsättning för samtliga områden höst 2018/vår 2019. Projekteringen har utförts av Fiberkonsulten i Skaraborg AB och totalentreprenör har varit Schaktteknik i Tidaholm AB. Schaktteknik var för övrigt också entreprenör för de ursprungliga föreningarna FÖF och BBB (2012 - 2014).