Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Ledningskollen

Om du ska gräva eller bryta sten någonstans på din fastighet är det bra att veta var det finns kablar i marken. Begär alltid utsättning innan du påbörjar arbetet. Detta har alltid varit en självklarhet vad gäller el- och telekablar, men nu behöver du dessutom se upp så att du inte gräver av fibern. Om du inte har begärt utsättning och något skulle råka gå fel, hamnar ansvaret och kostnaden för reparation på den som gräver eller har gett uppdrag åt grävaren.
 
Fiber Östra Falbygden är medlem i LEDNINGSKOLLEN. Genom att anmäla ditt ärende dit i tid, kommer du per automatik att få utsättning av samtliga installationer som finns inom det område du anger, såväl el-, tele- som fiberkablar – av respektive ledningsägare. Det är enkelt och tryggt för både dig som fastighetsägare och för entreprenören.
 
Lycka till!


FÖR MEDLEMMAR I UTBYGGNAD ETAPP 2 och 3
När du som medlem i våra utbyggnadsetapper ska gräva i egen trädgård, anmäler du även detta till Ledningskollen. Bland annat kommer våra fiberföreningar – FÖF och BBB – att dyka upp som ledningsägare i ditt område. Eftersom du vet att vi ännu inte har fiber framdragen i din trädgård är vi tacksamma om du klickar ur oss från ditt ärende, se bilder nedan. Detta kommer att spara föreningen arbete och pengar eftersom vi annars kommer att få oerhört många ledningsärenden att ta ställning till under projekttiden.

1) Klicka i rutan: "Jag har redan underlag..."


2) Klicka ur "Fiber Östra Falbygden" och "Börstig Brismene Bredband" om du hör till utbyggnadsområdena Yllestad/Vistorp/Åsarp – på samma sätt som "Skanova" är urklickat i denna bild. OBS klicka inte ur någon annan än våra två föreningar. I det fall du tillhör förtätningarna inom våra nuvarande verksamhetsområden ska du INTE klicka bort oss från ärendet!