Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Ledningskollen

Om du ska gräva eller bryta sten någonstans på din fastighet är det bra att veta var det finns kablar i marken. Begär alltid utsättning innan du påbörjar arbetet. Detta har alltid varit en självklarhet vad gäller el- och telekablar, men nu behöver du dessutom se upp så att du inte gräver av fibern. Om du inte har begärt utsättning och något skulle råka gå fel, hamnar ansvaret och kostnaden för reparation på den som gräver eller har gett uppdrag åt grävaren.
 
Fiber Falbygden är medlem i LEDNINGSKOLLEN. Genom att anmäla ditt ärende dit i tid, kommer du per automatik att få utsättning av samtliga installationer som finns inom det område du anger, såväl el-, tele- som fiberkablar – av respektive ledningsägare. Det är enkelt och tryggt för både dig som fastighetsägare och för entreprenören.
 
Lycka till!