Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-11-01

Utbyggnadsprojektet - status 2018-10-31 Fivlered m.m.

Så åter en statusuppdatering - senast var det i slutet av september. Däremellan har också alla medlemmar i vår fiberförening fått medlemsbrev om läget i projektet (2018-10-20).

Nu till lägesuppdatering för område Fivlered - det område inom projektet som nu rullar på för högtryck. Fivlered är ett mycket stort område och ofta med långa sträckor mellan varje kund/anslutning, vilket medför lite problem då skribenten ska till att försöka bifoga en grävkarta som det finns någon möjlighet att se något på. Släpper därför den föresatsen, och försöker i stället med text beskriva hur projektet har fortskridit sedan senaste statusuppdateringen.

Grävning/plöjning har fortsatt på västra sidan om Lönnern, utmed sjön och även ytterligare västerut. Nedan listas kunder/anslutningar som har passerats sedan förra uppdateringen (reservation för att någon är missad - det var inte helt lätt att se alla förhållanden på kartan). Väljer att lista kunderna i medlemsnummerordning (annan ordning på kartan):

905  Groperyd 1
910  Källeryd 2
913  Ytterberg
914  Yttern 2
915  Yttern 3
928  Aspvägen 8
936  Aspvägen 4
938  Lönnstigen 4
939  Ekvägen 4
940  Ekvägen 6
942  Knektarudorna
944  Bredene Åryd
946 Yttervik
961  Aspvägen 12
962  Aspvägen 10
968  Björkstigen 1
971  Källeryd  1
980  Yttern 5

I skrivande stund pågår sista avslutande åtgärderna i områdena Yllestad/Ormaslätten och Vistorp, vid sidan av blåsning/svetsning inom flertalet av i projektet ingående områden.

Enligt plan återstår så område Kättilstorps tätort där grävstart har planerats för första delområdet v. 47.