Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

Felanmälan!
Om du har Telia Triple Play – ring
020-20 20 70

Om du har något fel på någon av dina tjänster ska du felanmäla till din tjänsteleverantör.

För er som har Telia Triple Play kan detta göras via telefon på 020-20 20 70. Handläggare på detta nummer har en bredare kunskap om gruppavtalen än vad som gäller för Telias ordinarie kundtjänst på nr 90 200. När du kommer fram till handläggare uppger du att du är knuten till gruppavtal med Fiber Falbygden. Om du har fel på ditt bredband så kan du göra en felsökning via den här länken.

Om felet utgörs av att åskan har slagit ut utrustningen för abonnemanget, anmäls detta på ovan angivet telefonnummer hos Telia. I vårt gruppavtal ingår att Telia ska förse varje kund med fungerande utrustning, och skulle den skadas av åsknedslag så ersätter Telia med en ny, utan kostnad för kunden. Ibland är det så att åskan endast har skadat  ström adaptern. Därför kan det, om det finns möjlighet, vara bra att testa med en oskadad ström adapter först innan felanmälan görs till Telia.

Om du har en annan tjänsteleverantör som du själv beställt, kontaktar du denna.

I det fall du har återkommande problem och inte får gehör hos din tjänsteleverantör, är du givetvis välkommen att kontakta föreningen.

I de fallen ska du alltid ange både namn, och fullständig adress samt gärna medlemsnummer. Detta sparar tid för föreningen som då slipper att leta efter kompletta uppgifter. Ditt ärende kan då kommuniceras med Telia/Zitius snabbare och med mindre missförstånd.