Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

Kontakt / styrelse m.fl.

  Kontakt föreningen centralt   info@fiberfalbygden.se
070-673 00 27 (Britt-Marie Sandahl)
  Ordförande   Christer Eliasson
Näs, 070-893 22 24
cieliasson@gmail.com
 
  Vice ordförande   Mattias Claesson
Börstig, 076-149 64 66
mattias.per.claesson@gmail.com
 
  Sekreterare,
Ansvarig hemsidan
Projektledare utbyggnad
Ordförande byggmöte

 
  Conny Johansson
Skörstorp, 076-785 86 00,
conny.johansson@lofthouse.se
 
  Kassör
 
  Bo Jansson
Näs, 072-520 66 99
bosse.json22@gmail.com
 
  Arkivansvarig, hemsidan
Sekreterare byggmöte
Vice sekreterare
  Britt-Marie Sandahl
Kättilstorp, 070–673 00 27
bittesandahl@gmail.com
 
  Registeransvarig
Telia/Zitius - kontakt

 
  Ulla Andersson
Humla, 070-653 10 80
andersson.humla@hotmail.se
 
  Suppleant
 
  Siv Eriksson
Börstig, 070-573 46 74
kringlarp@gmail.com
 
  Suppleant
Drift- och underhållsansv.
Skadeansvarig

 
  Jan Klang
Skörstorp, 073–154 55 04
anita.jan32001@gmail.com
 
  Suppleant   Stig Fagersson
Trädet, 070-533 98 85
stigf49@gmail.com
 
  Suppleant   Per Filipsson
Fivlered, 070-512 73 59
per.filipsson@gmail.com
 
  Förtroendemannarevisor   Eva Holmlind, Vartofta - Åsaka
Kristina Johansson, Yllestad

 
  Revisorssuppleant   Susanne Johansson, Vartofta - Åsaka
 
  Valberedning   Carl-Magnus Folke, Näs (sammankallande)
Anders Hansson, Börstig
Carita Silow, Vistorp
Christer Söderblom, Trädet