Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

Kontakt / styrelse m.fl.

  Kontakt föreningen centralt   info@fiberfalbygden.se
070-673 00 27 (Britt-Marie Sandahl)
 
  Ordförande   Christer Eliasson
Falköping, 070-893 22 24
cieliasson@gmail.com
 
  Vice ordförande
Ansvarig hemsidan
  Conny Johansson
Skörstorp, 076-785 86 00
conny.johansson@lofthouse.se
 
  Sekreterare
Administration hemsidan

Arkivansvarig
 
  Britt-Marie Sandahl
Yllestad, 070-673 00 27
bittesandahl@gmail.com
 
  Kassör
 
  Bo Jansson
Näs, 072-520 66 99
bosse.json22@gmail.com
 
  Registeransvarig
Telia/Zitius/Transtema - kontakt

 
  Ulla Andersson
Humla, 070-653 10 80
andersson.humla@hotmail.se
 
 
Ledamot
Föreningens representant i Falbygdens Paraplyfiberförening

 
  Stig Fagersson
Trädet, 070-533 98 85
stigf49@gmail.com
 
  Suppleant
Drift- och underhållsansv.
Skadeansvarig

 
  Jan Klang
Skörstorp, 073–154 55 04
anita.jan32001@gmail.com
 
  Suppleant   Per Filipsson
Fivlered, 070-512 73 59
per.filipsson@gmail.com
 
  Suppleant   Anna Nordgren
Brismene, 072-305 30 80
annanordgren@outlook.com
 
  Förtroendemannarevisor   Eva Holmlind, Vartofta - Åsaka
Kristina Johansson, Yllestad

 
  Revisorssuppleant   Susanne Johansson, Vartofta - Åsaka
 
  Valberedning   Carl-Magnus Folke, Näs (sammankallande)
Anders Hansson, Börstig
Carita Silow, Vistorp
Christer Söderblom, Trädet