Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-11-18

Utbyggnadsprojektet, status 2018-11-16

Så åter dags för en statusuppdatering i vårt utbyggnadsprojekt, som nu går in på slutspurten i den del som gäller våra områden Yllestad, Vistorp, Åsarp, Trädet, Humla och Fivlered. I den senast tillgängliga tidsplanen från 2018-11-16 kan vi läsa:

Yllestad/Badene              KLART
Yllestad by/Ryttaren        KLART
Yllestad/Ormaslätten       KLART
Vistorp                             KLART
Åsarp                               KLART
Trädet                              KLART
Humla                              KLART

Det ser fantastiskt ut - eller hur? En stor eloge till vår entreprenör Schakttekniks arbetsledare, grävlag, blåsarlag och svetsarlag, och - inte minst, till föreningens projektledare, byggledare samt områdesansvariga i samtliga områden, som har lagt ned ett jättejobb för att vi ska nå sär här långt! Bra jobbat allihop!

För område Fivlered startar v 47 (19/11) vid skåp 195 nordost Lönnern. De närmast berörda anslutningarna är 904 Ramsberg och 932 Eksäter. Enligt tidsplan beräknas område Fivlered vara klart vad gäller grävningen om två veckor, dvs.med utgången av v 48, fredagen den 30 november! Blåsning/svetsning utförs i direkt anslutning.

För område Kättilstorps tätort har tidigare anmäld vecka för grävstart fått flyttas fram till v. 48. Tätorten har delats upp i fem delområden där område 1 - 3 är öster om Storgatan och område 4 - 5 väster om Storgatan. Start sker på område 1 (Ryttarevägen - Trädgårdsgatan). Våra medlemmar i tätorten uppmanas att hålla ett öga på medlemsinformation som kommer per mejl under veckorna framöver då föreningen har något att informera samtliga om.

Övrigt
Samtliga medlemmar i utbyggnadsprojektets grundetapper (inte tätorten), som har valt trippelabonnemanget, har nu tagit emot hårdvara i form av router, TV - box och fjärrkontroll. Återstår så montering av mediaomvandlare. Föreningen återkommer med tidsschema om när denna kommer att äga rum.