Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2019-01-17

Kättilstorp - status i utbyggnadsprojektet, 2019-01-16

Så kommer då här årets första statusuppdatering i vårt utbyggnadsprojekt. Från nu och framåt kommer uppdateringar att i huvudsak beröra område Kättilstorps tätort, övriga områden i projektet är redan anslutna. Något enstaka undantag kan finnas gällande enskilda medlemmar.

I Kättilstorp har grävningen kunnat rulla på tillfredsställande, enligt planering, trots vintern. I skrivande stund  är område 1 - 3 (av 5) i huvudsak färdiga. Det är fråga om sträckningen på östra sidan om Storgatan och Trädgårdsgatan/Ryttarevägen. På Trädgårdsgatan återstår ett par fastigheter där tjälen har medfört att grävningen har behövt senareläggas.

På tur står nu område 4 - 5, på västra sidan om Storgatan. Om tjälen håller sig på rätt sida om ca 10 cm finns förhoppning om att även dessa områden kan rulla på utan större hinder.